Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇOCUKLUK ÇAĞI ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI TÜRKİYE 2016 (COSI TUR 2016)

Güncelleme Tarihi: 05/01/2018

 Tüm dünyada sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin neden olduğu obezite ve obeziteye bağlı gelişen hastalıklar artmaktadır. Ülkemizde de benzer bir durum bulunmakta olup Sağlık Bakanlığı Staratejik Planı ve Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Sağlıklı toplumlara ulaşma hedefinde çocuklar önemli bir hedef grup olup MEB ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çocuklarda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yürütülen program ve çalışmaların izlenmesinde araştırmalar yapılması önemli aktiviteler arasındadır.

DSÖ Avrupa Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması (COSI), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi tarafından, her üç yılda bir üye ülkelerdeki ilkokul 6-9 yaş grubundaki öğrencilere yönelik boy, kilo, bel ve kalça çevrelerinin ölçümüyle yürütülmektedir. COSI Araştırması’nın amacı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesindeki okul çağı çocuklarının büyüme ve gelişmelerinin, besin tüketim alışkanlıklarının, fiziksel aktivite durumlarının ve okullardaki beslenme ve fiziksel aktivite uygulamalarının izlenmesi ve kıyaslanabilmesi, kalıcı bir sürveyans sisteminin geliştirilmesi ve buna göre uluslararası ve ulusal sağlık politikalarının geliştirilmesidir.

“Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması (COSI)" Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi tarafından, ilk olarak 13 üye ülke tarafından 2007-2008 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 2. turu 2009-2010 öğretim yılında 17 ülkede gerçekleştirilmiş olup; Ülkemiz araştırmaya 2012-2013 yılında yapılan 3. turunda dahil olmuştur. COSI TUR 2013 sonuçlarına göre ilkokul 2. sınıf çocuklarda obezite %8.3, fazla kiloluluk %14.2 bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı uygulamalarında belirleyici rol oynamıştır.

Araştırmanın 4. Turu 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında yapılmış olup DSÖ Avrupa Bölgesinden toplam 38 ülke COSI Araştırmasına katılım sağlamıştır.

COSI-TUR 2016 Araştırması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 NUTS Bölgesi, kız–erkek cinsiyet bazında belirlenen örneklemle 79 ilde 585 İlköğretim okulunda, yaklaşık 11.732 öğrenci (5901 erkek, 5831 kız) ile yapılmıştır. Okullarda saha ölçümleri İl Sağlık Müdürlükleri tarafından oluşturulan sağlık ekiplerince (diyetisyen, hemşire, ebe ve çocuk gelişimcileri) yapılmıştır.

İlimizde 12 okulda yapılan çalışmada Diyetisyen Merve AKBULUT ve Diyetisyen Atiye AYDIN ile Sosyal Çalışmacı Ali Anıl YILDIRMAZ ve Hemşire Ayşe ÖZ görev almıştır.

COSI TUR 2016 Araştırması sonuçlarına göre ülkemizde ilkokul 2. sınıf çocuklarının %14,6’sı kilolu ve %9,9’u şişmandır. İlimizin bulunduğu Batı Marmara Bölgesindeki sonuçlara bakıldığında %14.5 kilolu, %15.1 şişmandır.

Cinsiyetlere göre çıkan sonuçlarda erkek çocuklarının %24,9’u kilolu ve şişmandır. Bölgelere göre erkek çocuklarında şişmanlık oranı en fazla sırasıyla Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de (%31,5 ve %31,4) görülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise erkeklerde şişmanlık oranı en azdır (%16,0).

Kız çocuklarının ise %24,2’si kilolu ve şişmandır. Kız çocuklarında şişmanlık oranı en yüksek bölge Doğu Karadeniz (%32,9) Bölgesi olup ardından İstanbul (%32,0) gelmektedir. İlimizi kapsayan Batı Marmara Bölgesinde 2. sınıf kız çocuklarının %22,2’si kilolu ve şişmandır. Kız çocuklarında şişmanlık oranı en düşük bölge %12,5 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesidir.

Bakanlığımız tarafından ilimizde yürütülen araştırma çalışmaları için Müdürlüğümüze ve çalışmada görev alan arkadaşlarımıza Teşekkür Belgeleri gönderilmiştir. Kurumumuzun Teşekkür Belgesi Vali Yardımcımız Tayyar ŞAŞMAZ tarafından İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Cengiz BECERİR’e takdim edilmiştir.

COSI TUR Araştırması’nda büyük bir gayret ve özveriyle çalışan arkadaşlarımıza ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenci ve velilerimize

teşekkür ederiz.


  • 26195933_1998363997154106_7715513506032990600_n.jpg
  • 26219770_1998363943820778_1037594080306256319_n.jpg
  • 26167188_1998364277154078_2252792850143648397_n.jpg