Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

TEKİRDAĞ İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI -AİLE HEKİMİ- 83. EK YERLEŞTİRME İLANI

Güncelleme Tarihi: 15/03/2018

TEKİRDAĞ İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI  -AİLE HEKİMİ-

83. EK YERLEŞTİRME İLANI

83. EK YERLEŞTİRME BOŞ POZİSYONLARI

Not:Aile Hekimliği Uygulaması 83.Ek Yerleştirme İlanı Boş Pozisyonlarına 59 02 018 Nolu Aile Hekimliği Birimi ilave edilmiştir.

İLÇE

ASM ADI

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM NO

NÜFUS

GEZİCİ/ YERİNDE NÜFUS

TOPLAM NÜFUS

ÇerkezköyFevzipaşa ASM59 02 018 434104341

Çerkezköy

Kızılpınar ASM

59 02 043

1817

0

1817

Çorlu

Fidanlık ASM

59 03 023

2581

509

3090

Hayrabolu

Çerkezmüsellim ASM

59 04 009

2463

417

2880

M.Ereğlisi

Yeniçiftlik ASM

59 06 001

232

0

232

Saray

Büyükyoncalı ASM

59 08 012

3647

0

3647

Şarköy

Selahattin Arslan ASM

59 09 010

Yeni Planlanan

 

Şarköy

Mürefte ASM

59 09 008

1280

1464

2744

Ergene

Ulaş ASM

59 10 020

Yeni Planlanan

 

Kapaklı

İstiklal ASM

59 11 023

Yeni Planlanan

Müdürlüğümüz tarafından yeni oluşturulan ASM

Kapaklı

İstiklal ASM

59 11 024

Yeni Planlanan

Kapaklı

İstiklal ASM

59 11 028

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Hayat ASM

59 02 037

Yeni Planlanan

Müdürlüğümüz tarafından yeni oluşturulan ASM

Çerkezköy

Hayat ASM

59 02 038

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Hayat ASM

59 02 039

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Yıldırım Beyazıt ASM

59 02 033

Yeni Planlanan

Müdürlüğümüz tarafından yeni oluşturulan ASM

 

Çerkezköy

Yıldırım Beyazıt ASM

59 02 034

Yeni Planlanan

Çerkezköy

Yıldırım Beyazıt ASM

59 02 035

Yeni Planlanan

Fiziki mekan gösterilemeyen ASM

 

 

 

Süleymanpaşa

Namık Kemal ASM

59 01 059

Yeni Planlanan

 

Süleymanpaşa

Namık Kemal ASM

59 01 060

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Yunus Emre ASM

59 03 064

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Yunus Emre ASM

59 03 065

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Yunus Emre ASM

59 03 066

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Yunus Emre ASM

59 03 067

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Yunus Emre ASM

59 03 068

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Kazımiye ASM

59 03 076

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Kazımiye ASM

59 03 077

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Kazımiye ASM

59 03 078

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Ali Paşa ASM

59 03 073

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Ali Paşa ASM

59 03 074

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Ali Paşa ASM

59 03 075

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Mevlana ASM

59 03 069

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Mevlana ASM

59 03 070

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Mevlana ASM

59 03 071

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Mevlana ASM

59 03 072

Yeni Planlanan

 

Saray

Kemalpaşa ASM

59 08 014

Yeni Planlanan

 

Saray

Kemalpaşa ASM

59 08 015

Yeni Planlanan

 

Kapaklı

Hürriyet ASM

59 11 025

Yeni Planlanan

 

Kapaklı

Hürriyet ASM

59 11 026

Yeni Planlanan

 

Kapaklı

Hürriyet ASM

59 11 027

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Silahtarağa ASM

59 03 079

Yeni Planlanan

 

Çorlu

Silahtarağa ASM

59 03 080

Yeni Planlanan

 

Çerkezköy

 

Gültepe ASM

59 02 048

Yeni Planlanan

 

Çerkezköy

 

Gültepe ASM

59 02 049

Yeni Planlanan

 

Çerkezköy

 

Gültepe ASM

59 02 050

Yeni Planlanan

 

Çerkezköy

 

Gültepe ASM

59 02 051

Yeni Planlanan

 

Çerkezköy

 

Sevgi ASM

59 02 044

Yeni Planlanan

 

Çerkezköy

 

Sevgi ASM

59 02 045

Yeni Planlanan

 

Çerkezköy

 

Sevgi ASM

59 02 046

Yeni Planlanan

 

Çerkezköy

 

Sevgi ASM

59 02 047

Yeni Planlanan

 

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK OLANSIRALAMA VE BAŞVURU BELGELERİ:

 

(Başvurular aşağıdaki sıralamaya göre listelenir.)

 

a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri, (Kadrosu veya pozisyonu Tekirdağ  ilinde olan)          

a. Bendindeki Hekimler için istenen belgeler;

1) Başvuru dilekçesi

2) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu  (Ek:1)

3) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge,

4) Göreve başlama belgesi (askerlik dönüşü veya doğum sonrası).

5) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

6) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı (Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2018” yazılacak ve imzalanacaktır.)

 

b) 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi gereği Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu ilimizde olan aile hekimliği uzmanları.

b. Bendindeki Hekimler için istenen belgeler;

1) Başvuru Formu (EK-1)

2) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı (Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2018” yazılacak ve imzalanacaktır.)

3) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

4) Hizmet Belgesi (Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanların Müdürlüğümüzden alacakları yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günleri gösterir belge)

 

c) İlimizde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler.

19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GEÇİCİ MADDE 2 –(1) İdari görevlerinin son bulmasına müteakiben ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; ilin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte il sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları  Bakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler.

 

c. Bendindeki Hekimler için istenen belgeler;

1) Başvuru Formu (EK-1)

2) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı

*Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2018” yazılacak ve imzalanacaktır.

3) İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun olmadığını gösterir yazılı belge

4) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

5) Hizmet Belgesi (Müdürlüğümüzden mazeret ve hastalık izinli geçirilen günleri gösterir belge)

 

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.(Kadrosu veya pozisyonu Tekirdağ  ilinde olan)

d) Bendindeki hekimler için istenen belgeler

1) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu  (Ek:1)

2) Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası  (“Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı Fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

*Uyum Eğitimi Sertifikası olmayan hekimler İl Sağlık Müdürlüğüne eğitime katılmak için dilekçe örneği vereceklerdir. 

3) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

4) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı

*Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2018” yazılacak ve imzalanacaktır.

Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Aile Hekimliği Uygulamasında Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslarda; ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması maddesindeki öncelik sıralamasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü, başlama tarihlerinin de aynı olması durumunda, başvuru evraklarının Müdürlüğümüz evrak kaydına giriş numarası en küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır.

 

(a) bendinde bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

Yerleştirme yapılırken, halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

Komisyon, Yer, Zaman ve Kayıt

Komisyon

Madde 6- 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Sağlık Bakanlığı yapılanma süreci devam etmekte olduğundan dolayı; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı veya Vekili başkanlığında, Aile Hekimliği Biriminden sorumlu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı veya Vekili, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı veya Vekili, Aile Hekimliği Birimi Şube Müdürü/Uzmanı veya Vekili, Personel ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü/Uzmanı veya Vekili, veya aile hekimleri atamaları ile ilgili çalışan personelden oluşan “Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu” kurulur.

Ek yerleştirme tarihinden önce yapılanma sürecinin tamamlanması halinde komisyon üyelerinde değişiklik yapılabilecek olup, Aile Hekimleri ek yerleştirme işlemleri Valilik tarafından onaylanmış komisyon huzurunda yürütülür.

Yer ve Zaman

Madde 7- Tekirdağ Aile Hekimliği Uygulaması Ek Yerleştirme Başvuruları 13 Mart 2018 Salı günü başlayacak ve 20 Mart 2018 Salı günü mesai saati bitimi ile sona erecektir.

Aile Hekimliği Uygulaması 83. Ek yerleştirme işlemi, 28 Mart 2018Çarşamba günü, Müdürlüğümüz 57. Alay Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yerleştirme işlemi 16.00 da başlayacaktır. Yerleştirilmesi gerçekleşen aile hekimleri 15 Nisan 2018 tarihinde göreve başlayacaklardır. Fiziki mekan gösterilemeyen ASM/AHB’ye yerleşen hekimler 30 Nisan 2018 tarihinde göreve başlayacaklardır. Komisyon, adayların değerlendirme yapmaları için kısa aralar ve zorunlu ihtiyaç için hazır bulunanlara duyurmak kaydı ile süre belirtilerek işlemlere bir kez ara verebilir.

           

Kayıt

Madde 8- Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb) birlikte bizzat kendisinin gelmesi esas olmakla birlikte, noterden yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisi dahil vekaletname alan vekilleri de katılabilirler. Yerleştirme işlemine kendisi veya vekili katılamayan aday yerleştirme işlemlerinde hakkında “gelmedi” tutanağı tutularak hakkını kaybeder. Aday ek yerleştirme gününde her ihtimali göze alarak noterden vekil tayin edebilir.  Yerleştirme günü herhangi bir şekilde yerleştirme işlemleri bitene kadar tercih hakkını kullanmaya gelmeyen aday sonradan her ne sebeple olursa olsun hak talebinde bulunamaz.

Salon

Madde 9- Salonda komisyon, adaylar ve görevliler kendilerine ayrılan bölümlerde oturacaklardır.  Adayların hepsinin salona sığmaması nedeniyle listelerdeki gruplar halinde alınabilecektir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yerleştirme

 

a) Komisyonun belirtilen saatte kendisi için ayrılan yerde hazır bulunması ve hazır bulunan adayların salonda kendilerine ayrılan bölüme alınmasından sonra yerleştirme sürecine başlanır. Komisyon, Adaylar ve Görevliler dışındaki şahıslar salona alınmayacaktır.

 

b) Adayların kendisinin katılması esas olmakla birlikte, bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter veya yurtdışı temsilciliklerinden  onaylı 28 Mart 2018 Çarşamba günü 83. ek yerleştirme işlemlerinde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme/Zeyilname imzalama yetkisini …………………..T.C. Kimlik Nolu ………………………….….’na veriyorum” ibaresini içeren vekaletname ile vekil kıldıkları kişi vasıtasıyla yerleştirme işlemine katılabilir. Ancak sözleşme/zeyilname imzalamak için adayın kendisi tercih ve yerleştirme işleminden sonra en geç 12/04/2018 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat edecektir.

 

c) Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslara göre yapılacaktır. Hizmet puanlarında adayların 1 Ocak 2018 tarihinde güncellenmiş hizmet puanları esas alınacaktır.

 

d) Tercih sırası gelen adaya salonda üç defa çağrı yapılmasına rağmen kendisinin veya vekilinin hazır bulunmadığının tespiti halinde "gelmedi” tutanağı tutularak tercih hakkı tehir edilmiş sayılır. Tercih hakkı bir sonraki hekime geçer.

e)Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyerek “Bekleyeceğim” diyebilir. Beklemeyi tercih eden bir aday daha sonra bölge seçme sırasını kendisi belirleme hakkına sahiptir. Ancak işlemi devam eden bir aday varsa işlem tamamlandıktan sonra tercih kullanacaktır. Örneğin 3. sırada bölge seçme hakkına sahip olan bir aday beklemeye geçip 8. sırada tercih yapma hakkına sahip bir adayın sırası geldiğinde, "ben seçme hakkımı şimdi kullanmak istiyorum" diyerek 8. sıradaki adaydan önce tercih yapabilecektir. Beklemeyi tercih eden adaylardan 2 veya daha fazlasının aynı sırada seçme hakkını kullanmak istemesi durumunda, başvuru bendine ve sıralamasına göre öncelik tanınacaktır. Bekleyeceğim diyen aday yerleştirme işlemi sonuna kadar tekrar başvuruda bulunup tercih hakkını kullanmaz ise tercih hakkından vazgeçmiş sayılarak bekleyeceği pozisyon kalmayacağı için yerleştirme işlemleri dışında kalır ve hiçbir hak iddia edemez.

 

f)  Yer seçiminde sırası geçtikten sonra gelen aday (tercih sırası tehir edilmiş sayılan aday) veya vekili, komisyona yer seçimine katılmak istediğini bildirdiği takdirde yerleştirme işlemine dahil edilecektir. Bu kişiler, devam eden işlemde yer sorulan adaydan sonra tercih hakkını kullanacaktır.

 

g) Geç gelen ve bekleyen adaylar aynı anda tercih hakkını kullanmak isterlerse, başvuru bendine ve sıralamasına göre öncelik tanınacaktır.

 

h) Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini ve bu hakkını kullanmayacağını ifade etmek üzere “Yerleştirilmek istemiyorum” diyebilir. Böylece aday tercih hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olacaktır. Yerleştirilmek istemiyorum diyen adaylar daha sonra vazgeçerek bu yerleştirmede yeniden aile hekimliği birimi tercih etme hakkı kullanamazlar.

 

ı) Aile Hekimliği Birimini seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı Merkezi binasında bulunan daha önceden bu birim için tahsis ve ilan edilmiş olan Aile Hekimi Odasını aynı anda seçmiş olacaktır. Ayrıca oda seçimi yapılmayacaktır.

 

i) Müdürlük tarafından Aile Sağlığı Merkezi binası planlanmamış Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe belirlenmiş ve yerleştirme işlemlerinde yayımlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait bina mülkiyeti (kamu, kiralık vb), binasız, geçici yer verilmesi, ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi özelliklerini kabul etmiş sayılacaklardır.

 

j) Tercih sırası gelen aday tercih ettiği aile hekimliği biriminin kodunu söyleyecek ve tercihinin komisyonca kayda geçirilmesinden sonra, kendisine verilen “tercih kartını” imzalayarak kartla birlikte sözleşme/zeyilname imzalamak üzere ayrılan bölüme geçecek ve sözleşme/zeyilname imzalayacaktır. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün 16/04/2010 tarih ve 116671 sayılı yazıları gereğince; Tabip ve Uzman Tabiplerden idari görevleri bulunanlar ile (asaleten atananlar ile 657 Sayılı DMK’nun 86. ve 88. maddelerine göre görevlendirilenler - vekalet veya 2. görev) 4924 Sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli çalışanların bu statülerinden ayrılmalarını müteakip sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

 

k) 16/04/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmaz, zeyilname imzalanarak yeni birimdeki görev mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülür.

 

l) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Tercih ettiği Aile Hekimliği pozisyonu için sözleşme imzalayan Aile Hekimi daha önceki pozisyonu hakkında tasarrufta bulunamaz, sözleşme imzaladıktan sonra sözleşmesinin iptal edilerek eski pozisyonunda (boş dahi olsa) devam etmesi hususunda hak iddiasında bulunamaz.

 

m) Sözleşme imzalamaya Vali adına İl Sağlık Müdürü veya Vekili yetkilidir.

Diğer Hükümler

Madde 10–

a) Boş olan Aile Hekimliği Birimleri için hukuki süreç oluşması ve sonucunda ilgili Aile Hekimliği Birimleri ile ilgili olarak menfi kararlarda Aile Hekimliği Birimlerini tercih ederek yerleşen hekimler hiçbir şekilde hak iddia edemeyecek ve yerleştiği takdirde taahhütname imzalayacaktır.

 

b) Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 15. maddenin 5. fıkrasında belirtilen hüküm gereği “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.” ek yerleştirme işlemleri başvuruların kabulünde sözleşmeli aile hekimi olarak başvurduğu pozisyonda fiilen başvuru tarihi itibari ile 1 yıllık çalışma şartı aranacaktır.

 

c) Ek yerleştirme işlemlerinde boş pozisyon ilan edilen birimlerde görev yapan ve usulüne uygun olarak sözleşmesini feshetmek isteyen aile hekimlerinden, fesih tarihleri ek yerleştirme işleminden ileri tarihlerde olanlar için ek yerleştirme başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak kaydına istifalarından vazgeçtiklerini belirtir dilekçe sundukları takdirde o pozisyon ek yerleştirme işlemlerinden çıkarılacaktır.

 

d) İlimizde ek yerleştirme işlemlerinde boşalan Aile Hekimliği Birimlerine, Aile Hekimi yerleştirilecektir. Aile Hekimliği Birimleri www.tekirdagism.saglik.gov.tr. web adresinden yayınlanacaktır. Aile Sağlığı Merkezlerinin fotoğraf, yapı ve yerleşimlerinde değişiklik arz edebileceğinden, Aile Hekimliği Biriminin yerleştirme işlemleri öncesinde bulunduğu yer aday tarafından yerinde incelenmelidir.

 

e) Süleymanpaşa Namık Kemal Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde 59 01 059, 59 01 060 No.lu (iki adet) aile hekimliği birimleri 06.10.2016 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

 

Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 59 02 033, 59 02 034, 59 02 035 No.lu (üç adet) aile hekimliği birimleri 27.06.2016 tarihli ve 2262 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

 

Çerkezköy Hayat Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 59 02 037, 59 02 038, 59 02 039 No.lu (üç adet) aile hekimliği birimleri 16.08.2016 tarihli ve 2733 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

 

Çorlu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde 59 03 064, 59 03 065, 59 03 066, 59 03 067, 59 03 068 No.lu (beş adet) aile hekimliği birimleri 17.06.2016 tarihli ve 2150 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

 

Çorlu Kazımiye Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde     59 03 076, 59 03 077, 59 03 078 No.lu (üç adet) aile hekimliği birimleri 05.10.2016 tarihli ve 3083 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

 

Çorlu Ali Paşa Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde       59 03 073, 59 03 074, 59 03 075 No.lu (üç adet) aile hekimliği birimleri 05.10.2016 tarihli ve 3087 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

 

Çorlu Mevlana Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde       59 03 069, 59 03 070, 59 03 071, 59 03 072 No.lu (üç adet) aile hekimliği birimleri 14.10.2016 tarihli ve 3190 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

 

Saray Kemalpaşa Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde 59 08 014, 59 08 015 No.lu (iki adet) aile hekimliği birimleri 21.06.2016 tarihli ve 2239 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

 

Kapaklı İstiklal Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 59 11 023, 59 11 024 No.lu (iki adet)  aile hekimliği birimleri 01.08.2016 tarihli ve 2514 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmış olup, 59 11 028 No.lu aile hekimliği birimi ilave olarak 05.10.2016 tarihli ve 3081 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

 

Kapaklı Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde   59 11 025, 59 11 026 No.lu (iki adet) aile hekimliği birimi 01.08.2016 tarihli ve 2513 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmış olup, 59 11 027 No.lu aile hekimliği birimi ilave olarak 05.10.2016 tarihli ve 3082 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

 

Çorlu Silahtarağa Aile Sağlığı Merkezi (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM) ve bünyesinde 59 03 079, 59 03 080 No.lu (iki adet) aile hekimliği birimleri 10.05.2017 tarihli ve 1290 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Oluru ile açılmıştır.

 

Çerkezköy Gültepe Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 59 02 048, 59 02 049, 59 02 050,59 02 051 No.lu (dört adet) aile hekimliği birimleri 04.01.2018 tarihli ve 18 sayılı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Oluru ile açılmıştır.

Çerkezköy Sevgi Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 59 02 044, 59 02 045, 59 02 046,59 02 047 No.lu (dört adet) aile hekimliği birimleri 04.01.2018 tarihli ve 17 sayılı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Oluru ile açılmıştır.

 

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 16. maddesinin birinci fıkrasının c bendinde; “yeni açılan ve müdürlükçe, hizmet verilecek aile sağlığı merkezi mekanı gösterilemeyen birimler için aile sağlığı merkezi giderleri on ay boyunca yukarıdaki kriterlere bağlı olmaksızın tavan ücretin %100’ü olarak ödenir. Bu birimlerin açılmasını müteakiben üst üste iki yerleştirme sonucunda boş kalması hâlinde müdürlüğün teklif ettiği ve Bakanlıkça uygun görülen yerler için giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere müdürlükçe aile sağlığı merkezi oluşturulur. Oluşturulan birime on aylık süre dolmadan aile hekimi yerleşmesi hâlinde on aylık sürenin sonuna kadar tavan ücretin %50’si aile hekimine kalan %50’si ise müdürlük döner sermayesine ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.11.2016 tarih ve 3529 sayılı yazılarında, “… yerleşen hekimlere mekan temini için yerleştirme tarihinden itibaren yerleştirme için alınan Valilik Onayında belirtilmek suretiyle en fazla bir ay süre verilmesi” hususu yer almaktadır.      

 

Fiziki mekan gösterilemeyen ASM/AHB’yi tercih ederek yerleşen aile hekimleri ile aynı gün 30 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme/zeyilname imzalanacak, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Fiziki ve Teknik Şartlar başlığı altında belirtilen maddelere uygun olarak ve Müdürlüğün onayı ile Aile Sağlığı Merkezini oluşturacaklardır. Bünyesindeki aile hekimliği birimlerinin tamamının tercih edilmemesi durumunda hizmet verilecek mekanın onaylanması aşamasında kira giderleri de göz önünde bulundurulacaktır. 

Ek yerleştirme işlemlerinde konu ile ilgili taahhütname imzalayacaklardır. 30 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar Aile Sağlığı Merkezinin oluşturulması ile ilgili Müdürlük onayı alınmayan ve görevine başlayamayan aile hekimlerinin sözleşmeleri Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 13. maddesi gereği feshedilebilir ve bir yıl süreyle sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Ayrıca, hali hazırda sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken bu pozisyonları tercih eden hekimler ayrıldıkları birim hakkında hak iddia edemeyeceklerdir.

Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken, fiziki mekan gösterilemeyen ASM/AHB’yi tercih ederek yerleşen hekimlerin 30 Nisan 2018 tarihi göreve başlayış tarihi olması sebebiyle görev yaptıkları birimden ayrıldıktan sonra, bu pozisyonları tercih ederek yerleşen hekimler göreve başlayış yapacaklardır.

Fiziki mekan gösterilemeyen Aile Sağlığı Merkezleri ekteki haritalar üzerinde işaretlenen bölgeler dahilinde oluşturulacaktır.

 

Kapaklı İstiklal Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 59 11 023, 59 11 024, 59 11 028 No.lu aile hekimliği birimleri; Çerkezköy Hayat Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 59 02 037, 59 02 038, 59 02 039 No.lu aile hekimliği birimleri; Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Aile Sağlığı Merkezi ve bünyesinde 59 02 033, 59 02 034, 59 02 035 No.lu aile hekimliği birimleri için fiziki mekanlar Müdürlüğümüzce oluşturulmuş olup, 3 yıllık kira sözleşmeleri yapılmıştır. Sözleşme ile ilgili detaylı bilgi Müdürlüğümüzden alınabilir. Bu birimleri tercih ederek yerleşen hekimler Müdürlüğümüzce oluşturulan fiziki mekanda 15 Nisan 2018 tarihinde göreve başlayacaklardır.

 

Fiziki mekan gösterilemeyen Aile Sağlığı Merkezlerinin oluşturulma çalışmalarına Müdürlüğümüzce devam edilmekte olup, bu pozisyonları tercih ederek yerleşen hekimler Müdürlüğümüzce uygun görülen yerlerin son durumunu ek yerleştirme işlemi esnasında ilan edilmek üzere tebliğ etmiş sayılırlar ve gerekli görülmesi durumunda değişiklik yapma hakkını ilan etmek sureti ile İl Sağlık Müdürlüğü saklı tutar.

 

f) 83. Ek Yerleştirme İşlemleri boş pozisyonları tablosunda belirtilen, yeni planlanan Aile Hekimliği Birimlerini tercih eden Aile Hekimleri 0 (sıfır) nüfusla bulunan bölgeleri seçeceğinden 1 yıl boyunca 0-1000 nüfusta kalmış olsalar bile hizmet vermeye devam edeceklerdir.

 

g) Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün  “Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu 13.12.2017 tarihli ve 2017/21 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuş olup;

1- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

2- Halen sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilenmelerinde de korunacaktır.

3- Bakanlığımız eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek isteyen tabip, ebe ve hemşirelere, bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı %70’in altına, entegre hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinde doluluk oranı %50’nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.

4- 4924 sayılı Kanun gereği sözleşme imzalamış olan tabip ve uzman tabiplere, aile hekimliği sözleşmesi imzalamaları için muvafakat verilmemiştir. Ancak memur kadrosunda görev yapmakta iken 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalayan tabip ve aile hekimliği uzmanlarına, memur kadrosuna dönmeleri şartıyla muvafakat verilmiştir.

5- 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Ek-3 ünde yer alan “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi” sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.

6- Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabip, ebe ve hemşirelerden herhangi bir sertifikaya (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.

7- Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir.

8- Aile hekimliği uzmanı dışındaki uzman tabiplerin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.

9- Sözleşmeli Aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleği ile bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden personelin dosyaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

h) Adayların yerleştirme işlemlerinde hizmet puanlarına 1. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları (ilk yerleştirmede Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları da eklenmek kaydı ile yapıldığından) eklenmeyecektir. Başvurularda mazeret durumları (eş durumu v.b) dikkate alınmaz. Yerleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Aile Hekimliği Birimleri arasında becayiş yapılamaz.

 

ı) Belirtilmeyen durumlarda, 25 Ocak 2013 tarih 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

i) Yerleştirme tarihinden önce Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ve ihtiyaç duyulduğunda yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde değişiklikler yapılır.

 

j) Ek yerleştirme işlemlerinde boş pozisyon olarak bildirilen aile hekimliği birimlerine yeni aile hekimliği birimi eklenmesi ve boş pozisyonlardan aile hekimliği birimi çıkartılması ile ilgili değişiklik yapma ve ek yerleştirme işlemini iptal etme hakkını İl Sağlık Müdürlüğü saklı tutar.

 

k) Ek yerleştirme işlemlerinde boş pozisyon olarak ilan edilen birimlerde görev yapan aile hekimlerinin istifa etme, usulüne uygun veya uygun olmayan fesih vs. sebeplerle ayrılış tarihlerinde değişiklik olması; fiziki mekan gösterilemeyen ASM/AHB’nin Müdürlüğümüzce Aile Sağlığı Merkezi oluşturulma süreçleri vs. nedenlerle göreve başlayış tarihlerinde değişiklik yapma hakkını ilan etmek sureti ile İl Sağlık Müdürlüğü saklı tutar.

 

l)Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 21.07.2017 tarihli ve 1828 sayılı yazıları gereği; gruplu aile hekimliği birimlerinden sözleşmeli aile hekiminin ayrılması durumunda Müdürlükçe grup şartlarının devam ettirilmesi esas olup, bu birimlere yeni başlayacak olan sözleşmeli aile hekimi, hangi grup üzerinden devam etmek istiyor ise göreve başlayış tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talep ettiği grup için başvuru yapacaktır. Bu süreç içerisinde hangi grup şartları taşınıyor ise o grup üzerinden ödeme yapılacak, şartları kaybedilen grubun ödemesi geri alınacaktır.

Şarköy Mürefte Aile Sağlığı Merkezi 59 09 008 No.lu Aile Hekimliği Birimi B grubu olarak hizmete devam etmekte, gruplarda değişiklik olması halinde son durum ek yerleştirme işlemi esnasında ilan edilmek üzere tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

Yürürlük:

Madde 11 - Bu hükümler Valilik Makamı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu hükümleri İl Sağlık Müdürlüğü yürütür.

 

AİLE HEKİMLİĞİ 83.EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ

Tarih

İş

 

13 Mart - 20 Mart 2018

Aile Hekimliği uygulamasında görev almak isteyen, kadrosu ve pozisyonu Tekirdağ ilinde olmak şartı ile; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için ek yerleştirme ilanı ve Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayınlanması.(Ek yerleştirme yapılacak pozisyonların listesi, ek yerleştirme usul ve esasları)

 

13 Mart - 20 Mart 2018

 

Müracaatların Kabulü

26 Mart 2018

Tercih ve Yerleştirmeye esas son listenin ilanı ve Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması.

 

28 Mart 2018

 

Tercih ve Yerleştirme işlemlerinin yapılması.

15 Nisan 2018

59 02 043, 59 03 023, 59 04 009, 59 06 001, 59 08 012, 59 09 010, 59 09 008, 59 10 020, 59 11 023, 59 11 024, 59 11 028, 59 02 037, 59 02 038, 59 02 039, 59 02 033, 59 02 034, 59 02 035 No.lu Aile Hekimliği Birimlerine yerleşen hekimlerin Aile Hekimliği görevine başlamaları

30 Nisan 2018

59 01 059, 59 01 060, 59 03 064, 59 03 065, 59 03 066, 59 03 067, 59 03 068, 59 03 076, 59 03 077, 59 03 078, 59 03 073, 59 03 074, 59 03 075, 59 03 069, 59 03 070, 59 03 071, 59 03 072, 59 08 014, 59 08 015, 59 11 025, 59 11 026, 59 11 027, 59 03 079, 59 03 080 59 02 048, 59 02 049, 59 02 050, 59 02 051, 59 02 044, 59 02 045, 59 02 046, 59 02 047 (Fiziki mekan gösterilemeyen ASM/AHB) No.lu Aile Hekimliği Birimlerine yerleşen hekimlerin Aile Hekimliği görevine başlamaları

                                                   

                                                                                                                                                             

EKLER :

1.Tekirdağ 83. Ek Yerleştirme Usul ve Esasları.

2.Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi ve Zeyilname.

3.Başvuru Formları.

4.İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması.

5.Haritalar.