Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 25/01/2018


ŞUBE PERSONELİ
Berna ŞENOL (Hemşire) (2225)
Halil AYDIN (Tıbbi Sekreter) (2225)
Gülden ERSOY (Hemşire) (1902)
Özge MANDIRALI V.H.K.İ) (1902)
Recep DEMİR (V.H.K.İ) (2230)
Aydın İBİŞ (Memur) (2230)


Tel : 0282 258 1902 - 2225 - 2230 - 2235
E-mail : tekirdag.kamusaglik@saglik.gov.tr


Görevlerimiz


1. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,
2. Sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak,
3. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde izin, tescil ve denetimi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
4. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
5. Kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,
6. Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
7. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
8. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

MEVZUAT VE DÖKÜMANLAR

1- YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ Formları için tıklayınız..
2- DİYALİZ MERKEZLERİ Formları için tıklayınız..
3- KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON MERKEZLERİ Formları için tıklayınız..
4- ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ Formları için tıklayınız..
5- AMATEM Formları için tıklayınız..
6- YANIK TEDAVİ BİRİMLERİ Formları için tıklayınız..
7- TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ Formları için tıklayınız..
8- ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ Formları için tıklayınız.
9- SAĞLIK TURİZMİ Formları için tıklayınız..
10- TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON Formları için tıklayınız..
11- EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMLERİ Formları için tıklayınız..
12- LABORATUVAR ruhsatlandırılması ile ilgili Formlar için tıklayınız.