overlay

HİZMET ENVANTERİ

TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ VE STANDARTLARI


      Kamuda “Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme” çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarla, hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişilere (vatandaş, şirket ya da sivil toplum kuruluşları); hızlı, kaliteli, basit ve en düşük maliyetle hizmet sunulması ile kamu idarelerinin etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş güvenine dayanan ve şeffaf bir yönetim oluşturmaları hedeflenmektedir.
Bürokrasinin Azaltılması ve Basitleştirilmesi çalışmaları çerçevesinde şimdiye kadar Bakanlığımızın hizmet sunumu ile ilgili olan yirmi iki yönetmelik ile bir tebliğde değişiklik yapılmıştır.
Yapılan bu değişikliklerle; bazı hizmetlerle ilgili olarak ruhsat, izin ve onay verme yetkisi Müdürlüğümüze devredilmiş, bazı hizmetlerin sunumu için istenen belgelerle ilgili olarak önemli ölçüde bürokrasiyi azaltıcı ve basitleştirici anlamda kolaylıklar sağlanmıştır.
Diğer taraftan, yapılmakta olan çalışmaların hem kalıcı olması hem de bütün kamu idareleri açısından bir düzen içerisinde yürütülebilmesi için hazırlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” Bakanlar Kurulu’nca 29.06.2009 tarihinde kabul edilerek 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Yönetmeliğin 5’nci maddesinin birinci fıkrası gereği, ikinci fıkrada belirtilen ve anılan Yönetmeliğe ekli Ek-1 “Hizmet Envanteri Tablosu”ndaki sütün başlıklarını esas alıp tabloya aynen bağlı kalarak ve devamında yer alan “Kamu Hizmet Envanterinin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar” da göz önünde bulundurulmak suretiyle Sağlık Müdürlüğümüzce yürütülen tüm hizmetleri kapsayacak şekilde "Kamu Hizmet envanter Tabloları" oluşturulmuştur.
Yine Yönetmeliğin 1’nci maddesinde belirtilen; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturarak, kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetle yerine getirilmesini sağlamak amacıyla anılan Yönetmeliğin 6’nci maddesi doğrultusunda vatandaşa yönelik yürütülen hizmetlerde istenen belgeleri ve hizmetin yerine getirilme süresini içeren "Hizmet Standartları Tabloları" oluşturulmuştur.

Sağlık Müdürlüğümüze ait Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları tablolarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ŞUBE VE BİRİMLER

Hizmet Envanterleri

Hizmet Standartları

PDF

PDF

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ACİL SAĞ. HİZ. ŞUB. MÜD. EK-1 ACİL SAĞLIK HİZ. ŞUB. MÜD. EK-2
İzleme ve Değerlendirme Şube MüdürlüğüİZLEME VE DEĞERLEN. ŞUB. MÜD. EK-1İZLEME VE DEĞ. ŞB MÜD. EK-2
İdari ve Mali Şube Müdürlüğü İDARİ VE MALİ İŞLER
EK- 1
 İDARİ VE MALİ İŞLER EK-2
Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü KAMU SAĞLIK HİZ. EK-1KAMU SAĞLIK HİZ. EK-2
Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube MüdürlüğüÖZEL SAĞ. HİZM. HİZ.ENVÖZEL SAĞLIK HİZM. EK-2
İnsan Kaynakları Şube MüdürlüğüİNSAN KAYNAKLARI ŞB. MÜD. EK-1 İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜD. EK-2
Hukuk BirimiHUKUK BİRİMİ-HİZ. ENV. EK-1 HUKUK BİRİMİ-HİZM STAND.-EK-2.
Hasta Hakları BirimiHASTA HAK. EK-1 HİZ. ENV. HASTA HAKLARI İL KOORD. EK-2
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ

Hizmet Envanterleri

Hizmet Standartları

PDF

PDF

Çerkezköy İlçe Sağlık MüdürlüğüEK-1 ÇERKEZKÖY İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. ENVANTERİ.EK-2 ÇERKEZKÖY İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. STAND.
Çorlu İlçe Sağlık MüdürlüğüEK-1 ÇORLU İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZMET ENV..EK-2 ÇORLU İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZMET STAND.
Hayrabolu İlçe Sağlık MüdürlüğüEK-1 HAYRABOLU İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. ENV..EK-2 HAYRABOLU İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. STAND.
Malkara İlçe Sağlık MüdürlüğüEK-1 MALKARA İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. ENV..EK-2 MALKARA İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. STAN.
Muratlı Toplum SağlığıEK-1 MURATLI TOPLUM SAĞLIĞI. KAMU HİZ. ENVANTERİ.EK-2 MURATLI İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. STAND.
Saray İlçe Sağlık MüdürlüğüEK-1 SARAY İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZMET ENVANTER.EK-2 SARAY İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZMET STANDARTLARI.
Şarköy İlçe Sağlık MüdürlüğüEK-1 ŞARKÖY İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZMET ENVANTERİ.EK-2 ŞARKÖYİLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZMET STANDARTLARI.
 Marmara Ereğlisi Toplum SağlığıEK-1 MARMARA EREĞLİSİ TOPLUM SAĞLIĞI. KAMU HİZMET ENVANTERİ.EK-2 MARMARA EREĞLİSİ KAMU HİZMET STAND.
 Süleymanpaşa İlçe Sağlık MüdürlüğüEK-1 SÜLEYMANPAŞA İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. ENV.EK-2 SÜLEYMANPAŞA İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. STANDARTLARI.
 Ergene İlçe Sağlık MüdürlüğüEK-1 ERGENE İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. ENV.EK-2 ERGENE İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. STANDARTLARI.
 Kapaklı İlçe Sağlık MüdürlüğüEK-1 KAPAKLI İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. ENV.
EK-2 KAPAKLI İLÇE SAĞ. MÜD. KAMU HİZ. STANDARTLARI.