T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE GEREKLİ OLAN BELGELER

Güncelleme Tarihi: 03/01/2018

    

(İhalesi İl Sağlık Müdürlüğünü, mülga Halk Sağlığı Müdürlüğü, mülga Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğince yapılan İHALELER için başvuruşlar TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE elden yapılacaktır.)

01/01/2018 TARİHİNDE 30288 SAYILI RESMİ GAZETE YAYINLANAN “KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN” İŞ VE İŞLEMLERDE İSTENİLEN BELGELER

 • SON 6 AYDA ÇEKİLMİŞ 5 ADET FOTOĞRAF KOMİSYONA TESLİM EDİLECEKTİR.(AYRICA FORMLARA YAPIŞTIRILMAK ÜZERE 3 ADET FOTOĞRAF)
 • GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
 • E-DEVLETTEN ASKERLİK DURUM BELGESİ(ERKEK ADAYLAR İÇİN)
 • KİMLİK BELGESİ(MUHTARLIK VEYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI)
 • SAĞLIK RAPORU (657 SAYILI DMK 48.MADDE A BENDİNİN 7.FIKRASINDA BELİRTİLEN GÖREVİNİ YAPMASINA ENGEL OLABİLECEK AKIL HASTALIĞI BULUNMADIĞI İBARESİNİ TAŞIYAN SAĞLIK RAPORU)
 • SGK HİZMET FORMU
 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR TEBLİĞİNİN EK-1 DE YER ALAN BAŞVURU FORMU
 • SABIKA KAYDI (E-DEVLET VEYA İLGİLİ KURUMLAR TARAFINDAN VERİLEN)
 • ÖĞRENİM DURUM BELGESİ (E-DEVLETTEN ALINABİLEN NOTER VEYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI ASLI İLE BİRLİKTE)
 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR TEBLİĞİNİN EKLERİNDE YER ALAN ÖRNEK-1,ÖRNEK – 2,ÖRNEK- 3 DEKİ DİLEKÇE
 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR TEBLİĞİNİN EKLERİNDE YER ALAN ÖRNEK – 4 DEKİ SULH SÖZLEŞMESİ

*Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden, yukarıda sayılan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (02/01/2018 – 11/01/2018 tarihleri arasındaki) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edeceklerdir. Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir. İlgililere saygıyla duyurulur.

** SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALELERİ İÇİN BAŞVURULAR İHALEYİ YAPAN HASTANE İDARESİNE ELDEN YAPILACAKTIR.


Ek-1 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Guvenlik Soruşturması Formu.

Örnek Sulh ve İcra Takibi Feragat Dilekçesi.