Sağlık Bakanlığı 2021-2022 Eylem Planı
17 Mart 2022

   5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi doğrultusunda Bakanlığımızda İç Kontrol çalışmaları yürütülmektedir.

Sağlık Bakanlığı 2021-20202 Eylem Planı