E-Nabız Tanı Silinmesi
07 Şubat 2022

           Sehven hatalı kaydedildiği bildirilen tanı girişlerine ilişkin başvurularda işlem tesis edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü' nün 17.05.2019 tarih ve 95741342-020-546 sayılı Makam Olur' unda (Tıklayınız) yer alan Hatalı Tanı Girişlerinde Uygulanacak Yöntemler (Metodoloji) başlıklı dokümanda belirtilen işlem adımlarının yürütülmesi gerekmektedir.
         Bu kapsamda sehven hatalı tanı girildiği kanıtlanmış ise tanı girişini yapan hekimin tanının hatalı kaydedildiğini bildiren yazısı ve/veya tanı girişinin yapıldığı sağlık tesisinin başhekim onaylı resmi yazısı ve/veya hatalı tanı girildiğine dair kanıtlar ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.
          Sehven hatalı tanı girildiğine dair kanıtlayıcı evraklar mevcut değil ise hatalı kaydedildiği iddia edilen tanının bulunmadığına dair eğitim ve araştırma hastanesinden heyet raporu alınmasını gerekmektedir. Heyet raporu alınabilmesi için öncelikle il sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Dilekçeye istinaden eğitim ve araştırma hastanesine resmi yazı ile talebin bildirilmesi ile eğitim ve araştırma hastanesi tarafından kişi sağlık kuruluna çağrılır. Kişinin muayenesi sonrasında düzenlenen Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu İl Sağlık Müdürlüğüne eğitim araştırma hastanesi tarafından gönderilir. Tanı silme işlemi Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığından ilgili evraklar Bakanlığımıza gönderilecek olup sonuç ile ilgili tarafınıza bilgi verilecektir.