overlay

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı


KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI

Uzm. Dr. Aykut DEMİRKIRAN

     

ÖĞRENİM DURUMU

              2000-2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

              2006-2011 Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi,  kardiyoloji asistanlığı

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

              2011-2012 Tekirdağ Malkara İlçe Devlet Hastanesi, kardiyoloji uzmanı,

              2012-2013 Tekirdağ Çorlu İlçe Devlet Hastanesi, kardiyoloji uzmanı,

              2013-11/09/2016 Tekirdağ Çorlu İlçe Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı  ,

              26/04/2017 -1/1/2018 Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi  ,

              1/1/2018 -18/4/2019  Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkan yardımcılığı ,

              18/4/2019 tarihinden itibaren Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane HizmetleriBaşkanı görevine devam etmekteyim.

MESLEKİ MAKALE:

1-Demirkıran A, Albayrak N, Albayrak Y, Zorkun CS. Speckle-tracking strain assessment of left ventricular dysfunction in synthetic cannabinoid and heroin users. Anatol J Cardiol. 2018 Jun;19(6):388-393. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.76429. PMID: 29848923; PMCID: PMC5998859

2- Demirkiran A, Zorkun C, Demir HD, Topçu B, Emre E, Özdemir N. Relationship between the infarct localization and left ventricular rotation parameters following acute ST-segment elevation myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020 Apr;48(3):255-262. English. doi: 10.5543/tkda.2019.36422. PMID: 32281952.

3- Demirkiran A, Cekirdekci E, Topçu B, Sümeyye Yavuz H  Miyokard perfüzyon sintigrafisinde kan basıncı değerleri kardiyak iskemiyi öngördürebilir Blood pressures may be predictor of cardiac ischemia in myocardial perfusion scintigraphy Turk J Card Nur. 2020; 11(26): 105-110 | DOI: 10.5543/khd.2020.77699

4- Karaarslan, N., Yılmaz, İ., Yaşar Şirin, D., Baykız, D., Demirkıran A ve Ateş, Ö. (2018). Do we damage nucleus pulposus tissue while treating cerebrovascular ischemic neurological deficits with nimodipine? Annals of Medical Research, 25(2), 266-273.

 

5- Dogan C, Omaygenc O, Hatipoglu S, Bakal RB, Demirkiran A, Emiroglu MY, Bayram T, Ozdemir N. Assessment of ST-elevation myocardial infarction-related diastolic dysfunction with compensatory rise in left atrial ejection force. Echocardiography. 2013 Mar;30(3):279-84. doi: 10.1111/echo.12048. Epub 2012 Nov 27. PMID: 23186322.

 

6- Candan O, Hatipoglu Akpinar S, Dogan C, Demirkıran A, Dindar B, Bayram Z, Yılmaz F, Kaymaz C, Ozdemir N. Twist deformation for predicting postoperative left ventricular function in patients with mitral regurgitation: A speckle tracking echocardiography study. Echocardiography. 2017 Mar;34(3):422-428. doi: 10.1111/echo.13462. Epub 2017 Jan 28. PMID: 28130793.

 

7- Kargin R, Pala S, Akçakoyun M, Esen O, Demirkiran A, Karapinar H, Rasulzada M, Bitigen A, Emiroglu Y, Ozdemir N. QT duration and dispersion in patients with anomalous origins of coronary arteries. Pacing Clin Electrophysiol. 2009 Sep;32(9):1163-7. doi: 10.1111/j.1540-8159.2009.02459.x. PMID: 19719493.

 

SÖZLÜ BİLDİRİ:

 

1-Transient Cardiac Systolic Dysfunction due to Covid19 infection

Aykut Demirkıran, Hasan Değirmenci, Ulug Bin Hayri

3-6 Aralık TKD2020DİJİTAL 36.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi

 

2-Early Detection of Left Ventricular Systolic Dysfunction with Speckle Tacking Strain Assessment in Synthetic Cannobinoid Users but not in Opioid Users

Aykut Demirkıran, Neslihan Albayrak, Yakup Albayrak, Elif Çekirdekçi,…

 33. Uluslararası  Katılımlı TÜRK KARDİYOLOJİ KONGRESİ 2017

3-Başarılı Primer Perkütan Koroner İşlem Uygulanan ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünde 2D Speckle Tracking Görüntüleme Yöntemiyle Bakılan Sol Ventrikül Rotasyon Parametrelerinin Sintigrafik Enfarkt Alanı İle İlişkisi

Aykut Demirkıran, Candan ODogan CDindar BOzdemir N

Türk Kardiyoloji Kongresi 2009

 

 4-Ca2+ kanal blokörü: nimodipin, disk dejenerasyonuna neden olur mu?

Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Hanefi Özbek, Duygu Yaşar Şirin, Aykut Demirkıran

Servikal ve Torokal Dejeneratif Omurga Sempozyumu. 21-24 Eylül 2017

 

5-Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi/Perkütan Girişimler , Diyabetik ayak infeksiyonlarında periferik anjioplasti rehospitalizasyon oranını azaltır mı?

Lütfi Çağatay Onar, Ersoy Karaca, Elif İjlal Çekirdekçi, Aykut Demirkıran

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi 3-6 Kasım 2016

6-Primer PTCA girişimi yapılan olgularda farklı yerleşimli miyokard enfarktüsünün sol ventrikül twisting/torsiyonu üzerine etkisinin 2D Speckle Tracking görüntüleme ile değerlendirilmesi                             Cem Doğan, Aykut Demirkıran, Suzan Akpınar, Ozkan Candan, Soe Moe Aung, Mehmet Onur Omaygenç, Ramazan Kargın, Nihal Ozdemir                                                                                                                           Türk Kardiyoloji Kongresi 2009

POSTER BİLDİRİ:

 

1-Relationship Between Infarct Location and Left Ventricular Rotation Parameters after Acute ST Elevation Myocardial Infarction

Aykut Demirkıran, Hasan Deniz Demir, Birol Topçu

35. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi 3-6 Ekim 2019  Antalya

 

2-Evaluation of Right Ventricular Function by 2D Speckle Tracking Strain and Strain Rate Imaging in Acute Myocardial Infarction Due to Right Coronary Artery Occlusion.                                                                          R.B. Bakal, K. Teber, B. Dindar, O. Omaygenc, C. Dogan, O. Candan, A. Demirkiran, S. Akpinar, G. Sahin,N. Ozdemir        ESC Congress 2011 in Paris