Eğitim Modülü
05 Ocak 2022

10.01.2022 tarihinden itibaren Eğitim Modülü giriş linki kurumsal menüsü altında olacaktır.
10.01.2022 tarihinde 2021 yılı eğitimleri pasif edilecektir.KURUM DIŞINDAN GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Sağlığı Merkezleri, 112 İstasyonları, Sağlık Evleri, 
(Aile Sağlığı Merkezleri Kurum olarak  (bulunduğu ilçe) ..... Aile Sağlığı Merkezleri ve Birim olarak kendi çalıştığı birimi Ünvan Aile Hekimi/Aile Sağlığı Çalışanı seçmelidir.)
(112 İstasyonları Kurum olarak Tekirdağ İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Birim olarak çalıştığı birimi seçmelidir.)

KURUM İÇİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastane/ADSH/ADSM/İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi/Verem Savaş Dispanseri/KETEM
Eğitim Modülüne giriş sonrasında bilgilerinizi doldurunuz. eposta adreslerinizi @saglik.gov.tr uzantılı olarak giriniz.
Giriş için TC No ve şifre TC No' son altı rakamları giriniz. Eposta adresleri ile giriş yapılmıyor.
Şifre taleplerinizi bağlı olduğunuz kurum eğitim sorumlusuna bildiriniz. 

2020 Yılı Biten Eğitimler

ÖN-SON TEST /SUNUM-VİDEO

 EĞİTİM KODU

 EĞİTİM ADI

 EĞİTİM ALACAK KURUMLAR

EĞİTİM ALACAK PERSONEL

 Başlangıç Tarihi

 Bitiş Tarihi

       
       
  
    
       
       
 YOK(SUNUM+VİDEO)  Afet Bilinci Eğitimi Tüm Kurumlar Tüm Personel  
 YOK(SUNUM+VİDEO)  Yangın Eğitimi Tüm Kurumlar Tüm Personel  
 VAR (SUNUM) 71-33-6 Tehlikeli Maddeler ve Kullanlan Simgeler Tüm Kurumlar Tüm Personel  
 VAR (SUNUM) 71-33-12 Kişisel Koruyucu Ekipmalar ve Güvenli Kullanımı Tüm Kurumlar Tüm Personel  
 VAR (SUNUM) 71-33-7 Sağlık Tarama ProgramıTüm Kurumlar  Tüm Personel
 
 VAR (SUNUM) 71-33-11 İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Tüm Kurumlar Tüm Personel
 
 VAR (SUNUM) 71-33-9 Risk Yönetimi Tüm Kurumlar Tüm Personel  
 VAR (SUNUM)+EK(PDF'LER)  Hasta Hakları Birim Sorumluları Eğitimi (İSM) Kamu+Özel Birim Sorumluları  
 VAR (SUNUM) 71-33-1 Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Yolları Tüm Kurumlar Tüm Personel
 
 VAR (SUNUM) 71-33-2
 71-33-3
 71-33-4
 İş Sağlığı ve Güvenliği Tüm Kurumlar Tüm Personel  
 VAR (SUNUM) 71-4-2 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (Kefe) Tüm Kurumlar Tüm Personel  
 VAR (SUNUM)  Hasta Mahremiyeti Tüm Kurumlar Tüm Personel  
 VAR (SUNUM) 71-12-2 Temel Yaşam Desteği Tüm Kurumlar İdari Hizmetler/Destek Hizmetleri  
 VAR (SUNUM) 71-27-8 İlaç Güvenliği Tüm Kurumlar Sağlık Hizmetleri Sınıfı   
 YOK (SUNUM) 71-5-1 Akılcı İlaç Kullanımı - 
 Erişkinde;
-Gastroenteritte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Otitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Pnömonide Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Sinüzitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Tonsillofarenjitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 Çocuklarda;
-Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kulanımı
-Gastroenteritte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Otitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Pnömonide Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Sinüzitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Tonsillofarenjitte Akılcı  Antibiyotik Kullanımı
-Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 Tüm Kurumlar Tüm Pratisyen Hekimler ve Aile Hekimleri  
 YOK (SUNUM) 71-5-1 Akılcı İlaç Kullanımı - Diş Hekimliğinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı Tüm Kurumlar Tüm Diş Hekimleri  
 VAR (SUNUM) 71-21-6 El Hijyeni Tüm Kurumlar Tüm Personel  
 VAR (SUNUM) 71-9-1Çalışan ve Hasta Bilgi Güvenliği -Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi Tüm Kurumlar Tüm Personel  
 VAR (SUNUM) 71-12-2
 71-12-4
 CPR(Temel ve İleri Yaşam Desteği) Tüm Kurumlar Sağlık Hizmetleri Sınıfı   
 VAR (SUNUM) 71-13-3 Çalışan Hakları - Beyaz Kod Süreci Tüm Kurumlar Tüm Personel  
 VAR (SUNUM) 71-13-1Çalışan Hakları - Mobbing Tüm Kurumlar Tüm Personel  
  Aşağıdaki 3 eğitim birleştirilerek verilmiştir.     
 VAR (SUNUM) B 71-36-7Kişiler Arası İletişim Tükenmişlik Sendromu İSM+TSM+DH+ADSH+ADSM Tüm Personel  
 VAR (SUNUM) B 71-36-8Kişiler Arası İletişim - Stres Yönetimi İSM+TSM+DH+ADSH+ADSM Tüm Personel  
 VAR (SUNUM) B 71-36-11 Kişiler Arası İletişim İSM+TSM+DH+ADSH+ADSM Tüm Personel  
 YOK (SUNUM) 71-28-2 Hasta Hakları ve Sorumlulukları İl SM+ İlçe SM + İlçe TSM Tüm Personel  
     Kullanıcıların sistemde oturum açarak bilgilerini güncellemesi .../08/2020 
       

 C