Eğitim Modülü
19 Mart 2021

18.01.2021 tarihinde 2020 yılı eğitimleri pasif edilecektir.


KURUM DIŞINDAN GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Sağlığı Merkezleri, 112 İstasyonları, Sağlık Evleri,
(Aile Sağlığı Merkezleri Kurum olarak  (bulunduğu ilçe) ..... Aile Sağlığı Merkezleri ve Birim olarak kendi çalıştığı birimi Ünvan Aile Hekimi/Aile Sağlığı Çalışanı seçmelidir.)
(112 İstasyonları Kurum olarak Tekirdağ İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Birim olarak çalıştığı birimi seçmelidir.)

KURUM İÇİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastane/ADSH/ADSM/İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi/Verem Savaş Dispanseri/KETEM
Eğitim Modülüne giriş sonrasında bilgilerinizi doldurunuz. eposta adreslerinizi @saglik.gov.tr uzantılı olarak giriniz.
Giriş için TC No ve şifre TC No' son altı rakamları giriniz. Eposta adresleri ile giriş yapılmıyor.
Şifre taleplerinizi bağlı olduğunuz kurum eğitim sorumlusuna bildiriniz. 

DEVAM EDEN EĞİTİMLER

ÖN-SON TEST /SUNUM-VİDEO

 EĞİTİM KODU

 EĞİTİM ADI

 EĞİTİM ALACAK KURUMLAR

EĞİTİM ALACAK PERSONEL

 Başlangıç Tarihi

 Bitiş Tarihi

       
       
   COVID-19 Eğitimi Tüm Kurumlar Doktor/Uzm.Doktor/Aile Hekimi hazırlanıyor 
   COVID-19 Eğitimi Tüm Kurumlar Tüm Personel hazırlanıyor 
       
 YOK(SUNUM+VİDEO)  Afet Bilinci Eğitimi Tüm Kurumlar Tüm Personel 27/11/2020 
 YOK(SUNUM+VİDEO)  Yangın Eğitimi Tüm Kurumlar Tüm Personel 17/11/2020 
 VAR (SUNUM) 71-33-6 Tehlikeli Maddeler ve Kullanlan Simgeler Tüm Kurumlar Tüm Personel 17/11/2020 
 VAR (SUNUM) 71-33-12 Kişisel Koruyucu Ekipmalar ve Güvenli Kullanımı Tüm Kurumlar Tüm Personel 17/11/2020 
 VAR (SUNUM) 71-33-7 Sağlık Tarama ProgramıTüm Kurumlar  Tüm Personel 17/11/2020 
 VAR (SUNUM) 71-33-11 İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Tüm Kurumlar Tüm Personel 17/11/2020 
 VAR (SUNUM) 71-33-9 Risk Yönetimi Tüm Kurumlar Tüm Personel 17/11/2020 
 VAR (SUNUM)+EK(PDF'LER)  Hasta Hakları Birim Sorumluları Eğitimi (İSM) Kamu+Özel Birim Sorumluları 17/11/2020 
 VAR (SUNUM) 71-33-1 Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Yolları Tüm Kurumlar Tüm Personel 17/11/2020 
 VAR (SUNUM) 71-33-2
 71-33-3
 71-33-4
 İş Sağlığı ve Güvenliği Tüm Kurumlar Tüm Personel 13/11/2020 
 VAR (SUNUM) 71-4-2 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (Kefe) Tüm Kurumlar Tüm Personel 13/11/2020 
 VAR (SUNUM)  Hasta Mahremiyeti Tüm Kurumlar Tüm Personel 07/11/2020 
 VAR (SUNUM) 71-12-2 Temel Yaşam Desteği Tüm Kurumlar İdari Hizmetler/Destek Hizmetleri 01/10/2020 
 VAR (SUNUM) 71-27-8 İlaç Güvenliği Tüm Kurumlar Sağlık Hizmetleri Sınıfı 29/09/2020  
 YOK (SUNUM) 71-5-1 Akılcı İlaç Kullanımı - 
 Erişkinde;
-Gastroenteritte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Otitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Pnömonide Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Sinüzitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Tonsillofarenjitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 Çocuklarda;
-Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kulanımı
-Gastroenteritte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Otitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Pnömonide Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Sinüzitte Akılcı Antibiyotik Kullanımı
-Tonsillofarenjitte Akılcı  Antibiyotik Kullanımı
-Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 Tüm Kurumlar Tüm Pratisyen Hekimler ve Aile Hekimleri 28/09/2020  
 YOK (SUNUM) 71-5-1 Akılcı İlaç Kullanımı - Diş Hekimliğinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı Tüm Kurumlar Tüm Diş Hekimleri 25/09/2020 
 VAR (SUNUM) 71-21-6 El Hijyeni Tüm Kurumlar Tüm Personel 25/09/2020 
 VAR (SUNUM) 71-9-1Çalışan ve Hasta Bilgi Güvenliği -Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi Tüm Kurumlar Tüm Personel 24/09/2020 
 VAR (SUNUM) 71-12-2
 71-12-4
 CPR(Temel ve İleri Yaşam Desteği) Tüm Kurumlar Sağlık Hizmetleri Sınıfı  22/09/2020 
 VAR (SUNUM) 71-13-3 Çalışan Hakları - Beyaz Kod Süreci Tüm Kurumlar Tüm Personel 22/09/2020 
 VAR (SUNUM) 71-13-1Çalışan Hakları - Mobbing Tüm Kurumlar Tüm Personel 21/09/2020 
  Aşağıdaki 3 eğitim birleştirilerek verilmiştir.     
 VAR (SUNUM) B 71-36-7Kişiler Arası İletişim Tükenmişlik Sendromu İSM+TSM+DH+ADSH+ADSM Tüm Personel 21/09/2020 
 VAR (SUNUM) B 71-36-8Kişiler Arası İletişim - Stres Yönetimi İSM+TSM+DH+ADSH+ADSM Tüm Personel 21/09/2020 
 VAR (SUNUM) B 71-36-11 Kişiler Arası İletişim İSM+TSM+DH+ADSH+ADSM Tüm Personel 21/09/2020 ...
 YOK (SUNUM) 71-28-2 Hasta Hakları ve Sorumlulukları İl SM+ İlçe SM + İlçe TSM Tüm Personel 15/09/2020 25/09/2020
     Kullanıcıların sistemde oturum açarak bilgilerini güncellemesi .../08/2020 
       

 COVID-19112 Başhekimlik ve Bağlı Birimleri Eğitim modül değişikliği nedeniyle kapanmıştır. 03.06.2020 27.07.2020
  COVID-19112 Başhekimlik ve Bağlı Birimleri  Bu eğitim içerik değişikliği nedeniyle pasif edilecektir. 08.04.2020 24.05.2020

 COVID-19112 Başhekimlik ve Bağlı Birimleri  Bu eğitim içerik değişikliği nedeniyle pasif edilecektir. 26.03.2020 05.04.2020