İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi
03 Ocak 2022

İLETİŞİM 

Şube Müdürü Ahmet GÜL

 E-posta: tekirdag.hsmahizleme@saglik.gov.tr

Telefon : 282 258 24 00 (Dahili Numaralar: 1710-1711-1712-1713-1714-1715)

Usul ve Esaslar-Yazılar Tıklayınız


FORMLAR

AH Gezici Yerinde Hizmet Formları

1 - Gezici Sağlık Hizmeti Planlaması ve Ödemesine İlşkin Usul Ve Esaslar

2 - AH Yerinde Hizmet Plan Formu

3 - GSH Plan Değişiklik Talep Formu

4 - AH Yerinde Hizmet Beyan Formu

5 - AH Gezici Yerinde Hizmet Faaliyet Raporu


Denetim Formları

1 - ACSAP Birimi İzleme ve Değerlendirme Formu 

2 - KETEM İzleme ve Değerlendirme Formu

3 - SAĞLIKEVİ Değerlendirme Formu

4 - HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İzleme ve Değerlendirme Formu

5 - SITMA BİRİMİ İzleme ve Değerlendirme Formu

6 - VEREM BİRİMİ İzleme ve Değerlendirme Formu

7 - TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İzleme ve Değerlendirme Formu

8 - KANSER KAYIT MERKEZİ İzleme ve Değerlendirme Formu

9 - EK - 1 ASM İzleme Ve Değerlendirme Formu

10 - EK - 2 AHB İzleme Ve Değerlendirme Formu

11 - EK- 3 Denetim Formu

12 - Mesai Denetim Tutanağı

13 - TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İzleme ve Değerlendirme Formu

İzlem Protokolleri

1 - BEBEK, ÇOCUK, ERGEN İZLEM PROTOKOLLERİ.pdf

2 - Doğum Öncesi Bakım

3 - Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi

Yönetmelikler

1 -Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

2 - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

3 - Hasta Hakları Yönetmeliği

4 - Tıbbi Cihazların Test Kontrol Ve Kalibrasyonları Hakkında Yönetmelik

5 - Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

6 - TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ

7 - AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ

       2018 Yılı İzleme ve Değerlendirme Takvimi Tıklayınız

       2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Takvimi

       2020 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

       2021 Yılı İzleme ve Değerlendirme Takvimi

       
2022 Yılı İzleme ve Değerlendirme Takvimi