overlay

BİLGİ EDİNME HAKKI

BİLGİ EDİNME

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uyarınca Yapılacak Başvurular

       Başvurular; başvuru formları doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.