Akılcı Laboratuvar Kullanımı
11 Ağustos 2018

  • Akılcı Laboratuvar Kullanımı kapsamında ülkemiz genelinde hangi testin nerede yapıldığını gösteren “Bu Test Nerede Yapılıyor?” sistemi kullanıma açılmıştır. Sistem tüm kamu kurum/kuruluşları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki tıbbi laboratuvar (tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji), doku tipleme laboratuvarı ve genetik hastalıklar tanı merkezi sorumluları tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)’ne girilen test listesi verilerinden elde edilerek oluşturulmuştur.