T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 30/01/2020

İLETİŞİM

 E-posta: tekirdag.hsmahizleme@saglik.gov.tr

Telefon : 282 258 24 00 (Dahili Numaralar: 1710-1711-1712-1713-1714-1715)

Usul ve Esaslar-Yazılar Tıklayınız


FORMLAR

AH Gezici Yerinde Hizmet Formları

1 - Gezici Sağlık Hizmeti Planlaması ve Ödemesine İlşkin Usul Ve Esaslar

2 - AH Yerinde Hizmet Plan Formu

3 - GSH Plan Değişiklik Talep Formu

4 - AH Yerinde Hizmet Beyan Formu

5 - AH Gezici Yerinde Hizmet Faaliyet Raporu


Denetim Formları

1 - ACSAP Birimi İzleme ve Değerlendirme Formu 

2 - KETEM İzleme ve Değerlendirme Formu

3 - SAĞLIKEVİ Değerlendirme Formu

4 - HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İzleme ve Değerlendirme Formu

5 - SITMA BİRİMİ İzleme ve Değerlendirme Formu

6 - VEREM BİRİMİ İzleme ve Değerlendirme Formu

7 - TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İzleme ve Değerlendirme Formu

8 - KANSER KAYIT MERKEZİ İzleme ve Değerlendirme Formu

9 - EK - 1 ASM İzleme Ve Değerlendirme Formu

10 - EK - 2 AHB İzleme Ve Değerlendirme Formu

11 - EK- 3 Denetim Formu

12 - Mesai Denetim Tutanağı

13 - TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İzleme ve Değerlendirme Formu

İzlem Protokolleri

1 - BEBEK, ÇOCUK, ERGEN İZLEM PROTOKOLLERİ.pdf

2 - Doğum Öncesi Bakım

3 - Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi

Yönetmelikler

1 -Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

2 - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

3 - Hasta Hakları Yönetmeliği

4 - Tıbbi Cihazların Test Kontrol Ve Kalibrasyonları Hakkında Yönetmelik

5 - Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

6 - TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ

7 - AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ

       2018 Yılı İzleme ve Değerlendirme Takvimi Tıklayınız

       2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Takvimi

       2020 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ