overlay

Genel Tanıtım/Birim Görevleri/İletişim

GENEL TANITIM/BİRİM GÖREVLERİ

Çalışan Güvenliği

Sağlık Bakanlığı’nın 29.04.2009 tarihli mülga “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve 06.04.2011 tarihli ve 28277 sayılı “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince; sağlık tesislerinde çalışan hakları ve güvenliği konularında çalışmalar başlamıştır.

Çalışanların;

 • Zarar görme risklerinin azaltılması,
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,
 • Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması,
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
 • Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi işlemleri yürütülmektedir.

1.jpg

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

İl sağlık müdürlüklerinde oluşturulan çalışan hakları ve güvenliği birimleri aracılığıyla, il genelinde Bakanlık politikaları çerçevesinde çalışan güvenliğine yönelik çalışmalar yapılarak, çalışan memnuniyeti yönelik hizmetler yürütülmektedir.

Bu kapsamda;

 • Çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda gerekli personelin istihdamını sağlamak üzere planlama yapmak, personel ihtiyacının giderilememesi halinde personel alım politikaları doğrultusunda talepte bulunarak ihtiyacın karşılanmasını sağlamak, sağlık tesislerinde çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin kurulmasını sağlamak,
 • Kamu sağlık tesislerinde çalışan hakları ve güvenliği uygulamalarının takibini sağlamak, sağlık tesislerinde var olan ve yeni kurulacak çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Birimlerin uygulama alanlarına ilişkin sorunların çözü-mü ve birimlerin etkinliğinin artırılması amacıyla planlamalar yapmak,
 • Hastane çalışanlarının çalışan hakları ve güvenliği uygulamalarına ilişkin eğitim faaliyetlerini izlemek/yürütmek,
 • Birimlerin kayıt ve istatistiklerini kontrol etmek,
 • Birimlerin faaliyetlerine ilişkin denetimleri yapmak ve raporlamak

İLETİŞİM

Adres

100. Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi No:37 59100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

Telefon

(0 282) 258 22 58 /  DAHİLİ: 8640

UZMAN

 

Yasemin KESKİN

SOSYAL ÇALIŞMACI

 

Muaz TEPE