overlay

09/04/2021 Tarihli Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyon Toplantısı Değerlendirme ve Sonuç Tablosu

Aile Hekimliği İtiraz Değerlendirme Komisyonunun 09.03.2021 tarihinde saat 09:00’da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız Toplantı Salonunda yapılan toplantısında, Aile Hekimlerinin Performans İtiraz dilekçeleri değerlendirilmiş ve aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir.

A.H Performans İtiraz Tablosu 1.