Görev Tanımı Formları
29 Haziran 2021

1. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
1.1. Aile Hekimliği Birimi Görev Tanımı
1.2. Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
1.3. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Görev Tanımı
1.4. ÇEKÜS Birimi Görev Tanımı
1.5. Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Görev Tanımı
1.6. Çevre Sağlığı Birimi Görev Tanımı  
1.7. İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi Görev Tanımı
2. KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
2.1. Hastane Hizmetleri Birimi Görev-İş Tanımı Oluşturma Çalışanı
2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi Görev Tanımı
2.3. Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birimi Görev Tanımı
2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
3. SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
3.1. Sağlık Hizmetleri Birimi Görev Tanımı Çalışan.xlsx
3.2. Kamu Sağlık Tesisleri Birimi Birim Çalışanı Görev Tanımı
3.3. Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetimi Birimi Görev Tanımı
3.4. Özel Hastaneler Birimi Çalışan Görev Tanımı
3.5. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Personel Görev Tanımı
3.6. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
3.7. SAKOM Birimi Görev Tanımı
3.8. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi Görev Tanımı
4. PERSONEL HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
4.1. Atama Birimi Görev Tanımı
4.2. Özlük İşleri Birimi Özlük Birimi Görev Tanımı
4.3. Disiplin İşlemleri Birimi Birim Çalışanı Görev Tanımı
4.4. Eğitim Hizmetleri Görev Tanımı
5. DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
5.1 İdari Hizmetler Birimi Görev Tanımı
5.2. Mali Hizmetler Birimi Görev Tanımı
5.3. Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi Görev Tanımı
0. MÜDÜRLÜK MAKAMINA DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER
0.1. Hukuk ve Muhakemat Birimi Görev Tanımı
0.2. İl Kalite Koordinatörlüğü Görev Tanımı
0.3. Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Görev Tanımı
0.4. Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi Görev Tanımı
0.5. Döner Sermaye ve Muhasebe Hizmetleri Birimi Görev Tanımı