Sorumluluk Matrisi Formları
30 Haziran 2021

1. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
1.1. Aile Hekimliği Birimi Sorumluluk Matrisi
1.2. Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi Sorumluluk Matrisi
1.3. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumluluk Matrisi
1.4. ÇEKÜS Birimi Sorumluluk Matrisi
1.5. Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Sorumluluk Matrisi
1.6. Çevre Sağlığı Birimi Sorumluluk Matrisi
1.7. İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi Sorumluluk Matrisi
2. KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
2.1. Hastane Hizmetleri Birimi Sorumluluk Matrisi
2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi Sorumluluk Matrisi
2.3. Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birimi Sorumluluk Matrisi
2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi Sorumluluk Matrisi
3. SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
3.1. Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumluluk Matrisi Formu
3.2. Kamu Sağlık Tesisleri Birimi Sorumluluk Matrisi Formu
3.3. Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetimi Sorumluluk Matrisi Formu
3.4. Özel Hastaneler Birimi Sorumluluk Matrisi Formu
3.5. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumluluk Matrisi Formu
3.6. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumluluk Matrisi Formu
3.7. SAKOM Birimi Sorumluluk Matrisi Formu
3.8. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi Sorumluluk Matrisi Formu
4. PERSONEL HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
4.1. Atama Birimi Sorumluluk Matrisi
4.2. Özlük Birimi Sorumluluk Matrisi
4.3. Disiplin Birimi Sorumluluk Matrisi
4.4. Eğitim Birimi Sorumluluk Matrisi
5. DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
5.1. İdari Hizmetler Birimi Sorumluluk Matrisi
5.2. Mali Hizmetler Birimi Sorumluluk Matrisi
5.3. Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi Sorumluluk Matrisi Formu
0. MÜDÜRLÜK MAKAMINA DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER
0.1. Hukuk ve Muhakemat Birimi Sorumluluk Matrisi Formu
0.2. İl Kalite Koordinatörlüğü Sorumluluk Matrisi Formu
0.3. Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Sorumluluk Matrisi Formu
0.4. Sivil Savunma Birimi Sorumluluk Matrisi
0.5. Döner Sermaye ve Muhasebe Hizmetleri Birimi Sorumluluk Matrisi Formu