İş Süreçleri Tanımlama Formları
07 Nisan 2022

1. HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
1.1. Aile Hekimliği Birimi İş Süreçleri
1.2. Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi İş Süreçleri Tanımlama Formu
1.3. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi İş Süreçleri
1.4. ÇEKÜS Birimi İş Süreç
1.5. Bulaşıcı Hastalıklar Birimi İş Süreçleri
1.6. Çevre Sağlığı Birimi İş Süreçleri Tanımlama Formu
1.7. İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi İş Süreç
2. KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
2.1. Hastane Hizmetleri Birimi İş Süreçler Tanımlama Formu
2.2. İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi İş Takvimi İş Süreçleri Tanımlama Formu
2.3. Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birimi İş Süreç
2.4. Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi İş Süreç.xlsx
3. SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
3.1. Sağlık Hizmetleri Birimi İş Süreç
3.2. Kamu Sağlık Tesisleri Birimi İş Süreç
3.3. Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetimi Birimi İş Süreç
3.4. Özel Hastaneler Birimi İş Süreç
3.5. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi İş Süreçleri
3.6. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi İş Süreçleri
3.7. SAKOM Birimi İş Süreci.xlsx
3.8. Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi İş Süreçleri Tanımlama Formu
4. PERSONEL HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
4.1. Atama Birimi İş Süreç
4.2. Özlük İşleri Birimi İş Süreç
4.3. Disiplin İşlemleri Birimi İş Süreçleri
4.4. Eğitim Hizmetleri Birimi İş Süreçleri 
5. DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
5.1. İdari Hizmetler Birimi İş Süreçleri
5.2. Mali Hizmetler Birimi İş Süreçleri
5.3. Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi İş Süreçleri.xlsx
0. MÜDÜRLÜK MAKAMINA DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER
0.1. Hukuk ve Muhakemat Birimi İş Süreç
0.2. İl Kalite Koordinatörlüğü İş Süreçleri
0.3. Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü İş Süreç
0.4. Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi İş Süreçleri
0.5. Döner Sermaye ve Muhasebe Hizmetleri Birimi İş Süreçleri Tanımlama Formu