overlay

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru Nasıl Yapılır?

Hastaların veya hasta yakınlarının tüm başvurularını hastanelerimizde bulunan hasta hakları biriminden veya oluşturulan web adresinden (https://hastahaklari.saglik.gov.tr/) yapmaları sağlanmıştır. Yapılan tüm müracaatlar Bakanlık tarafından incelenmekte ayrıca hastaya verilecek bir referans numarası ile başvurusunu takip etme imkânı da verilmiştir.

Ayrıca Bakanlığımızın Alo 184 SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) hattı hastalarımızın 24 saat başvurmaları imkânı sağlanmıştır. Hasta hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalar sırasında yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin esaslar ve süreçler Yönergede belirlendiği biçimde uygulanmaktadır. Hiçbir aşamada birimlerin ya da kişilerin inisiyatif kullanmasına veya istismarına fırsat verilmemektedir.

Başvuru için tıklayınız.